2020 KCSE Past Paper Kiswahili Paper 3

Maagizo These are the questions that were in KNEC's 2020 KCSE Paper Kiswahili Paper 3.  Use it to prepare for your Kiswahili exam.Jibu maswali manne pekee.Swali la kwanza ni la…

Read Full
2564 views 6:00 pm 0 Comments

2020 KCSE Past Paper Kiswahili Paper 2

Maagizo Jibu maswali yote. Majibu yote lazima yaandikwe kwa lugha ya Kiswahili. 1. UFAHAMU: (Alama 15) Soma kifungu kifuatacho kisha ujibu maswali. Familia ya Mzee Mbula haikuwa kubwa wala haikuwa…

Read Full
5826 views 5:28 pm 0 Comments

2020 KCSE Past Paper Kiswahili Paper 1

This page has the questions that were in the 2020 KCSE Past Paper Kiswahili Paper 1. Use it to revise for your Kiswahili exams.  Read and attempt each question then…

Read Full
4354 views 4:27 pm 0 Comments

KCSE Predictions 2020 – Kiswahili Paper 3

MAAGIZO:1.Jibu maswali MANNE Pekee.2.Swali la kwanza ni la lazima.3.Maswali mengine yachaguliwe kutoka sehemu zilizobaki.4.Usijibu maswali mawili kutoka sehemu moja.5.Kila swali lina alama ishirini Yaliomo Sehemu A: Ushairi (Lazima) EtiMimi niondoke…

Read Full
1027 views 9:32 pm 3 Comments
error: Content is protected